Search

BRUSHES

Gently tapered setting brush

HK$750
HK$750
8.504" L
HK$750

Expertly angled face brush

HK$465
HK$465
HK$465

HK$550
HK$550
HK$550

Soft, multi-purpose powder brush

HK$470
HK$470
6.260" L
HK$470

Precise brush for tight spots

HK$480
HK$480
7.44"L
7.44"L
HK$480

Soft, sturdy highlighter brush

HK$470
HK$470
6.240" L
HK$470